24/25
4002verkochte seizoenkaarten
Karel Arzt vertrouwenspersoon van Roda JC

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie etc.

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

1. Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
2. Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
3. Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
4. Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
5. Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Roda JC is in het bezit van het KIWA Certificaat Brons.
Karel Arzt MBA
Kijk Anders
www.kijk-anders.nl
Info@kijk-anders.nl
06-83697834

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Alle cookies toestaan Alleen noodzakelijke cookies