19/20
1998verkochte seizoenkaarten

Informatie

Roda JC Kerkrade introduceerde op 1 juni 2014 het ‘Platform Roda JC‘. Het platform is een regelmatige gesprekspartner die de club in de breedste zin des woords ondersteunt en probeert te verbeteren. Het platform vormt niet alleen een klankbordgroep om de communicatie tussen de club en de achterban verder te versterken en structureren, maar neemt namens de achterban ook een adviserende rol op zich. Daarnaast dragen zij bij om het zogenaamde Roda - gevoel uit te dragen, te verbreden en te verstevigen.

Zowel de club als het Platform Roda JC streven ernaar om een transparante Roda JC organisatie op poten te zetten.

SAMENSTELLING

De samenstelling van dit platform bestaat uit vertegenwoordigers namens supporters, sponsoren uit het MKB, business partners en oud-spelers. Op dit moment nemen zeven personen zitting in het platform.
Vertegenwoordiger doelgroep Naam
Fans Bart Urlings
Fans, sponsoren Ruud Hendrix
Fans Maurice Thelen
Fans, MKB Bjorn Jegers
Fans, MKB Ingo Bulles
Businesspartners/seats Maurice Jongen
Businesspartners/seats en fans Frank Extra
Oud- spelers, MKB Marco van Hoogdalem

Advies

- Verbeter voorstellen doen richting de club voortkomende uit input en overleg met de achterban.

- Verbeter voorstellen doen richting de club voortkomende uit platform groep zelf of andere Roda geledingen.

Klankbord

- Optreden als klankbord voor de achterban naar de club toe.

- Ook zaken vanuit de club richting achterban communiceren.

- Het Platform spreekt zowel de taal van Roda JC als van de achterban en probeert beide in lijn te brengen om miscommunicatie te voorkomen of op te lossen.

- Organen binnen Roda duidelijk maken wat de informatie behoefte van de achterban is.

Roda Cultuur

- Fungeren als operationele cultuurbewaker door letterlijk tussen alle geledingen van de achterban in te staan, zowel tijdens en rondom wedstrijden als daarbuiten.

- Bewaken dat de Roda cultuur ook in de Roda organisatie behouden blijft.

Transparantie

- Transparante organisatie platform en Roda JC.

- Openheid van zaken geven in de breedste zin des woords, zolang dit uiteraard mogelijk is en de club niet schaadt.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK