Publicatie jaarrekening 2020/2021

Hierbij presenteert Roda JC Kerkrade het jaarverslag van het seizoen 2020/2021.
Een jaar waarin de club met een nieuwe governance en hernieuwde kernwaarden afscheid nam van het recente roerige verleden en waarin het fundament werd gelegd voor een stabiele maatschappelijk geëngageerde betaald voetbalclub, midden in de regio Parkstad. De steun van supporters, sponsors en de gemeente Kerkrade, maar zeker ook de zogeheten Phoenix-groep, is daarin van onschatbare waarde geweest.

Het is ook een jaar geweest waarin de club voor het eerst werd geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie, met alle financiële en maatschappelijke onzekerheden die daarmee gepaard zijn gegaan, bij alle stakeholders.

Het boekjaar is geëindigd met een negatief resultaat van €1.7 miljoen. Dit heeft een reeks van oorzaken. Ten eerste liepen de inkomsten terug als gevolg van de pandemie. En dat ondanks de steun die we als club mochten ontvangen van de Rijksoverheid en van onze trouwe supporters en sponsoren. Graag willen wij dan ook hierbij onze grote dank uitspreken naar de Roda JC-achterban. Maar liefst 88% van onze seizoenkaarthouders heeft afgezien van compensatie. Daarvoor zijn we oprecht heel dankbaar.

Een tweede onvoorziene oorzaak is het opnemen van de volledige huursom van het Parkstad Limburg Stadion als schuld op de balans. Hierdoor is in de jaarrekening 2021-2022 het bedrag waarmee de huurverplichting tijdelijk verlaagd was, met terugwerkende kracht vanaf 2018 op de balans en in het resultaat verantwoord. Roda JC gaat in het voorjaar van 2022 met de gemeente Kerkrade in gesprek over de voorwaarden van de tijdelijk verlaagde huurverplichting.

Door de steun van de supporters, sponsors en overheid, alsmede het verbeterde kostenmanagement en toezicht daarop, is de liquiditeitspositie van de club in het afgelopen seizoen wel sterk verbeterd. Zelfs als we de uitgestelde wettige belastingverplichtingen (onderdeel van het Covid steunpakket in het vorige seizoen) in ogenschouw nemen.

Vooruitkijkend zijn de uitdagingen omtrent de coronapandemie voor het huidige seizoen (2021-2022) mogelijk groter dan het vorige seizoen. Dat zal sterk afhangen van de omvang van de nieuwe steunpakketten van de overheid en de duur van de coronarestricties. De negatieve gevolgen van covid 19 op het welzijn van de hele samenleving is enorm en ook duidelijk voelbaar in de betaald voetbalsector.

Tot slot kunnen we melden dat op basis van de ingediende jaarcijfers 2020-2021 en de prognosecijfers 2021-2022 Roda JC Kerkrade 20 punten behaalt op basis van het Financieel Rating Systeem (FRS). Dat ligt boven de door de KNVB gestelde norm van 15 punten (bij een maximum van 40).

Klik hier voor het volledige jaarverslag.

Spelers, staf, directie en Raad van Commissarissen danken de supporters en sponsors voor de onvoorwaardelijke steun in deze onzekere tijden.

Met sportieve groet,
Roda JC Kerkrade
Geplaatst op: 31-01-2022
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Alle cookies toestaan Alleen noodzakelijke cookies