Financieel jaarverslag Roda JC seizoen 2021-2022

We blikken met een tevreden gevoel terug op een sportief succesvol seizoen waarin we door middel van attractief spel een plek in de top 5 van de KKD hebben bemachtigd. Een jaar waarin de club het fundament heeft kunnen versterken om uit te groeien tot een stabiele maatschappelijk geëngageerde betaald voetbalclub.
Dit alles komt samen in het visiedocument Opstaan & Aanpakken waarin wordt beschreven wat onze overtuiging is, welke belofte we maken en welke ambities daaraan gekoppeld zijn. Het plan vormt de leidraad voor onze interne organisatie en onze uitstraling naar buiten toe.

Na een seizoen waarin het overgrote merendeel zonder publiek gespeeld moest worden waren we blij dat we het seizoen weer ‘normaal’ konden aanvangen. De klap was dan ook groot toen vanuit overheidswege werd besloten om de coronamaatregelen wederom aan te scherpen. Dit resulteerde opnieuw in een periode van 9 wedstrijden (waarvan 5 thuiswedstrijden) zonder publiek. Dit macabere strijdtoneel zal voor zowel supporters, partners, spelers als bestuur nooit wennen.

Deze maatregelen hadden uiteraard ook financieel hun weerslag. De gevolgen van de coronamaatregelen waren duidelijk voelbaar in de realisatie van het sponsortarget en de ambitie in de recettes. Ondanks de steunmaatregelen van de overheid is het boekjaar 2021-2022 geëindigd met een verlies van € 0,9 miljoen. Door de steun van de supporters, sponsors, Phoenix-groep en overheid, alsmede het verbeterde kostenmanagement en toezicht daarop, is de liquiditeitspositie van de club in het afgelopen seizoen wel verbeterd.

Vooruitkijkend mogen we de hoop uitspreken dat we de Covid maatregelen definitief achter ons kunnen laten. Een seizoen zonder maatregelen gaat een flinke boost geven aan zowel de commerciële baten als de wedstrijdbaten. Daarentegen zullen de steunmaatregelen vanuit de overheid ophouden te bestaan.

Tot slot kunnen we melden dat op basis van de ingediende jaarcijfers 2021-2022 en de prognosecijfers 2022-2023 Roda JC Kerkrade 20 punten behaalt op basis van het Financieel Rating Systeem (FRS). Dat ligt boven de door de KNVB gestelde norm van 15 punten (bij een maximum van 40).

Klik hier voor het volledige jaarverslag.

Spelers, staf, directie en Raad van Commissarissen danken de supporters en sponsors voor de onvoorwaardelijke steun.

Met sportieve groet,
Roda JC Kerkrade
Geplaatst op: 30-01-2023
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Alle cookies toestaan Alleen noodzakelijke cookies