20/21
3817verkochte seizoenkaarten

Interview Karel Bouckaert - interim algemeen directeur Roda JC Kerkrade

Op 19 december 2019 publiceerde Roda JC een artikel waarin Herman Huirne een inkijkje gaf in de keuken van Roda JC. Inmiddels heeft Karel Bouckaert de taken van Huirne overgenomen en is hij, tot het moment dat er een AD/TD wordt aangesteld, statutair algemeen directeur van Roda JC.
U was in 2018 voorman van de ‘Stichting Roda JC‘ die o.a. een saneringstraject inzette. Wat is er ten opzichte van die tijd veranderd binnen Roda JC?
Toen wij in 2018 instapten bij Roda JC, werd ons al heel snel duidelijk dat de club in de voorgaande jaren een te grote broek had aangetrokken. Op het moment van instappen bedroeg het aan ons getoonde begrote tekort op papier 1,7 miljoen euro. Ondanks verschillende ingezette financiële verbeteringen, kwam het tekort uit op 2,6 miljoen euro. Logischerwijs moet iedere euro dan twee keer worden omgedraaid alvorens hij kan worden uitgegeven; een noodzakelijke taak om de club in leven te houden. Tegelijkertijd hebben we destijds getracht om kapitaalkrachtige mensen bij elkaar te brengen die de club financieel konden ondersteunen, daar waar nodig. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en zijn er gelukkig een zestal ondernemers opgestaan die Roda JC, na álle inspanningen van Frits Schrouff, een nieuw leven hebben gegeven. In deze coalitie van (Limburgse) ondernemers die de club helpen, heeft elk een eigen invalshoek en mening, maar samen delen ze één gemeenschappelijke passie: Roda JC.

Na het korte tijdperk De la Vega bedroeg het tekort voor het lopende seizoen 2019/2020 bijna 3 miljoen euro. Dit bedrag is volledig weggepoetst door de groep ondernemers die Roda JC nu financieel ondersteunen. Al lijkt het soms erg stil; er wordt hard gebouwd aan een stevige fundering voor de komende jaren. Weliswaar in kleine stapjes; het proces heeft tijd nodig. De club heeft bijvoorbeeld alle commerciële activiteiten, waaronder de fanshop en horeca, volledig terug in eigen beheer genomen. Een belangrijke stap in de financiële huishouding van Roda JC.

Wat is de afgelopen maanden gebeurd?
De eerste dagen na de redding van de club waren hectisch en zijn er veel financiële middelen vrijgemaakt om de organisatie in rustiger vaarwater te brengen. Er is direct rust gebracht in de organisatie, die reeds enige tijd zonder directie opereerde en waar wisselende problemen haar tol hadden geëist. Tegelijkertijd zijn de vele dossiers uit de voorgaande maanden opgepakt en een voor een positief ten einde gebracht. Concreet houdt dit in dat afscheid is genomen van sommige partijen zoals spelersmakelaars en leveranciers, maar ook dat overeenstemming is bereikt met de vele schuldeisers uit die periode. Dit waren dossiers die soms dagen, maar soms enkele maanden voortsleepten. Voortvloeiend uit deze periode kwamen ook de verdere problemen naar voren waar de keuze is gemaakt deze minnelijk op te lossen zodat de club kan voortbouwen aan haar toekomst. Helaas zijn in die periode ook enkele negatieve berichten naar buiten gekomen vanuit partijen die graag meer geld wilden verdienen aan de club in haar moeilijkste periode. Ook deze dossiers zijn afgerond.

De KNVB was in deze periode behulpzaam en positief in haar benadering naar de club. Eerder was de KNVB instrumenteel in de afrondende fase rondom De la Vega, daarna hebben zij de club een warm hart toegedragen en proberen zij verdere schade en puntenverlies te voorkomen. Wel zijn er meerdere boetes en puntenaftrek voortgekomen uit handelingen uitgevoerd in de zomer van 2019 voor diverse overtredingen die uiteindelijk door de licentiecommissie geconstateerd zijn.

Diverse partijen waar Roda JC langdurig mee samenwerkt, zoals de bank en vaste leveranciers, maar ook de gemeente, hadden vele vragen naar aanleiding van de periode in de zomer van 2019. Dit zorgde voor problemen die inmiddels ook opgelost zijn. De coalitie die Roda JC bijstaat heeft ernaar gestreefd deze problemen allemaal op te lossen voordat de nieuwe directie werd aangesteld, om zo een schone start te kunnen bieden. Tot slot zijn er betere en sluitende overeenkomsten opgesteld met De la Vega en gelieerde partijen, om definitieve sluiting van die dossiers te hebben.

Hoe staat Roda JC er op dit moment financieel voor?
Als we kijken naar het huidige seizoen heeft de KNVB de ingediende begroting en de bijbehorende garantstelling voor het tekort over het seizoen 2019-2020 onlangs goedgekeurd. Officieel luidt de lezing van de KNVB als volgt: Roda JC B.V. voldoet aan alle licentie-eisen met betrekking tot het Sportief kader en het Organisatorische en Administratief kader zoals omschreven in de actueel geldende Richtlijn licentie-eisen. Nadat de club in de zomer een begroting heeft opgesteld en ingediend in Zeist, is in december een nieuwe begroting opgesteld op basis wat in de voorgaande maanden gebeurd is binnen de club. Het tekort is hierin gestegen van de begrote 900.000 euro verlies naar een verlies van plusminus 3 miljoen euro.

Ondanks dat dit tekort reeds is afgedekt, willen we uiteraard met zijn allen ervoor zorgen dat het tekort zo klein mogelijk wordt. Op die manier kunnen de financiële middelen die in de toekomst geïnvesteerd moeten worden, daadwerkelijk toegekend worden aan het opbouwen van de club, bijvoorbeeld in het spelersbudget of middelen die de club meer rendement opleveren. Dat proces heeft zoals gezegd tijd nodig. Hier hebben wij niet alleen de coalitie voor nodig, maar ook de sponsoren, supporters en andere stakeholders.

Wat betekent dit voor de supporters?
De supporters worden niet vergeten. Zij staan de club altijd bij. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de plannen voor het seizoen 2020-2021, waaronder het plan om de seizoenkaartprijzen drastisch te verlagen, in de hoop dat de Roda JC-familie in grotere getalen de weg naar het Parkstad Limburg Stadion weer weet te vinden. Daarbij komt dat iedere consumptie die in het stadion wordt genuttigd, ook écht daadwerkelijk bij Roda JC in de portemonnee terechtkomt, waar in het verleden de horeca in het stadion elke wedstrijd grote lasten met zich meebracht. Alle consumpties samen, vormen een groot bedrag dat bijdraagt aan het budget van de club. De coalitie heeft dit mogelijk gemaakt door afkoop van diverse oude contracten zonder tegenprestatie in de vorm van leningen, aandelen of claim. De diverse medewerkers van de fanshop en de horeca zijn inmiddels in dienst van de club getreden.

Door de club op lange termijn sterker te maken zal het spelersbudget gestaag groeien zonder dat dit de financiële huishouding in gevaar kan brengen. Ook lopen er enkele zeer concrete initiatieven van supporters ter promotie en ondersteuning van de club.

Zijn er organisatorische wijzigingen?
De club is onlangs een samenwerking aangegaan met OFS Sport om het management van Roda JC te ondersteunen met accurate gegevens en mogelijkheden tot benchmark zodat er gebalanceerde en toekomstgerichte keuzes kunnen worden gemaakt inzake horeca, voetbalacademie, voetbal en operatie. Dit zorgt voor maandelijkse up-to-date rapportages zodat het bestuur, en de raad van commissarissen, relevante sturingsinformatie krijgen. Daarnaast lopen de diverse sollicitatiegesprekken met kandidaten voor de functies algemeen directeur, technisch directeur en de raad van commissarissen. De club wilt graag onafhankelijk kunnen opereren en zoekt hierin kandidaten die de club versterken met kennis en kunde van buitenaf. Dit houdt in dat de aandeelhouders onafhankelijk van de coalitie zullen opereren, en het toekomstige bestuur van de club frisse ideeën mee zal brengen.

Hoe staat het dossier ‘natuurgras in het Parkstad Limburg Stadion‘ ervoor?
De Gemeente Kerkrade is als eigenaar van het Parkstad Limburg Stadion en Sportpark Kaalheide verantwoordelijk voor het onderhoud van het speelveld. Wij hopen allemaal dat Roda JC haar wedstrijden vanaf het seizoen 2020-2021 op natuurgras zal gaan afwerken, echter moeten er dan tevens de nodige aanpassingen worden gedaan aan de velden op Sportpark Kaalheide ter ondersteuning van het eerste elftal. Als in het Parkstad Limburg Stadion natuurgras wordt aangelegd, zullen de trainingen ter bevordering van de kwaliteit van de grasmat worden afgewerkt op Sportpark Kaalheide. Hierover lopen nu met de verantwoordelijken binnen de Gemeente Kerkrade constructieve gesprekken.

Hoelang blijft u aan als statutair algemeen directeur van Roda JC?
Het is algemeen bekend dat de huidige beleidsbepalers bij Roda JC op zoek zijn naar een algemeen en technisch directeur voor de lange termijn en dat hierbij een juiste keuze wordt gemaakt gelet op de beschikbare budgetten. Er lopen zeer frequent gesprekken met kandidaten. Op het moment dat hier een definitief besluit in wordt genomen, treed ik uiteraard af als statutair algemeen directeur van Roda JC. Indien gewenst, zal ik mijzelf beschikbaar stellen om de nieuwe directeur wegwijs te maken binnen de huidige organisatie van Roda JC.

Hoe kijkt u naar de toekomst van Roda JC?
Roda JC is een ‘sleeping giant‘. Er moet nog behoorlijk wat gebeuren alvorens de gelden die nu moeten worden betaald om tekorten te dekken, kunnen worden gebruikt om de club in bijvoorbeeld sportief opzicht te versterken. Als het collectief, met alle stakeholders van Roda JC, kan zegevieren en transparant wederopgebouwd kan worden, dan ben ik ervan overtuigd dat Roda JC teruggaat naar daar waar het thuishoort; de Eredivisie.
Geplaatst op: 27-01-2020
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Alle cookies toestaan Alleen noodzakelijke cookies