Reactie Roda JC op categorie indeling door de KNVB

Aangezien de begroting van Roda JC nog niet in behandeling is genomen door de KNVB blijft de club vooralsnog ingedeeld in categorie 1 van het financial rating systeem. Roda JC heeft drie weken geleden beroep hiertegen aangetekend omdat ze het oneens is met de weigering van de KNVB om de begroting in behandeling te nemen en daarmede de huidige indeling volgens de club ten onrechte is. Graag wil Roda JC met dit bericht duidelijkheid verschaffen naar de achterban.
Begroting
Roda JC heeft de begroting van ongeveer 11 miljoen euro voor dit seizoen op tijd ingediend bij de KNVB en de club scoort met deze ingeleverde begroting ruimschoots het aantal punten om categorie 1 te verlaten. De club is er bovendien van overtuigd dat de cijfermatige weergave in de begroting iedere toets der kritiek doorstaat.

Onderzoeksrapport door accountant
Bij de ingediende begroting had volgens de KNVB een onderzoeksrapport van de accountant gevoegd moeten worden . Dit heeft met het volgende te maken: de KNVB heeft in april van dit jaar -in reactie op het plan van aanpak van Roda JC- aangegeven dat de begroting moest worden voorzien van een dergelijk onderzoeksrapport. Om aan dit verzoek te voldoen heeft Roda JC verschillende gerenommeerde accountantskantoren benaderd om dit rapport te verzorgen. Echter lieten zij allemaal weten hieraan niet te kunnen voldoen, omdat er vanuit diezelfde KNVB een onderzoek loopt naar de heer Korotaev. Zolang er mogelijk sprake is van fraude moet, volgens de richtlijnen van de accountancy, namelijk eerst dat onderzoek afgerond zijn alvorens het geëiste rapport kan worden opgemaakt en aan de KNVB afgegeven kan worden.

Duidelijkheid gewenst
Bij Roda JC heerst hierdoor sterk het gevoel dat het van het kastje naar de muur wordt gestuurd en dat geen enkel zichzelf respecterend accountantskantoor aan de opgelegde eis kan voldoen. Bovendien heeft Roda JC op het beroep dat is aangetekend tot op heden geen enkele reactie ontvangen. Zolang het onderzoeksrapport ontbreekt kan de begroting in de ogen van de KNVB niet in behandeling worden genomen en kan de club volgens de licentiecommissie niet worden ingedeeld in categorie 2. Iets waar de club - gezien het behaalde aantal behaalde punten en de sluitende begroting – in haar ogen het volledige recht op heeft.
Geplaatst op: 16-08-2017
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Alle cookies toestaan Alleen noodzakelijke cookies