Roda JC Kerkrade bouwt verder op het eerste fundament

Nieuwe budgetverdeling: functie technisch directeur vervalt en algemeen directeur maakt plaats voor nieuw leiderschap
In de afgelopen twee maanden is er een evaluatieproces geweest, waarbij het vernieuwde Roda JC Kerkrade en ieders rol daarbij in het afgelopen jaar onder een vergrootglas is gelegd. De Raad van Commissarissen, Phoenixgroep en directieleden hebben daartoe meerdere gesprekken gevoerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de club verder wil bouwen op het fundament van een maatschappelijke volksclub waarbij transparantie, verantwoorde ambitie, professionaliteit en integriteit hoog in het vaandel blijven staan. De eerste fase van de wederopbouw met het herstel van de organisatie is nu afgerond. In de tweede fase wordt de koers voor de komende jaren verder uitgestippeld op weg naar een maatschappelijk verantwoorde sportieve club. Daarnaast zal de club het beschikbare budget efficiënter verdelen.

Mei 2020: nieuwe Roda JC Kerkrade
Na een turbulente periode in het Parkstad Limburg Stadion is er in het afgelopen jaar door iedereen binnen en buiten de Roda-familie hard gewerkt om de club te hervormen. De steun van gemeente, sponsors en supporters was daarbij hartverwarmend, zeker in een tijd waar we ten gevolge van de coronapandemie elkaar nauwelijks konden zien.

Op sportief gebied boekte Roda JC een bijzonder goed resultaat met het behalen van de halve finales van de play-offs en zijn er essentiële stappen gezet in de verdere professionalisering van de organisatie. Daarvoor zijn we iedereen, binnen en buiten de club, ongelooflijk dankbaar. Het voortbestaan van Roda hing aan een zijden draadje, maar dat donkere scenario is door de inzet van iedereen ternauwernood voorkomen.

Na het belangrijke stevige fundament, bouwen we verder met een heldere stip op de horizon: een maatschappelijke en duurzame club in het hart van Parkstad, onderweg naar de Eredivisie. Deze nieuwe ontwikkelperiode vraagt ook daarbij passend nieuw leiderschap.

Algemeen Directeur Martijn Wismans kondigt zijn vertrek aan (najaar)
Martijn Wismans: “In onze evaluatiegesprekken stond de toekomstvisie van de club centraal en de vereiste uitvoering daarvan in de komende jaren. Na de opstartfase van het vernieuwde Roda JC is het nu tijd dat iemand anders uitvoering gaat geven aan deze vervolgstappen. In goed overleg hebben Roda JC en ik daarom besloten om afscheid van elkaar te nemen. Ik zal tot in het najaar aanblijven om de benodigde transitie te begeleiden en een aantal dossiers goed af te sluiten of over te dragen aan de nieuwe leiding. Ik ben dankbaar voor de steun van fans, sponsors, collega‘s en andere betrokkenen die in het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd aan de wederopstanding van Roda. Ik heb alle vertrouwen in de toekomstige verdere ontwikkeling van deze mooie club".

Reorganisatie
Om de sportieve ambities overeind te houden zal de club het beschikbare budget herverdelen en waar mogelijk efficiënter inzetten. Daarbij is onder andere kritisch gekeken naar de interne organisatie, de rolverdelingen en de focus op talent ontwikkeling. Roda heeft daardoor moeten besluiten de rol van Technisch Directeur te laten vervallen. Daarmee komt per direct een einde aan de samenwerking met Jeffrey van As.

Voorzitter Joop Janssen: “Afscheid nemen van mensen doet pijn. Jeffrey en Martijn hebben zich met ziel en zaligheid ingezet om de eerste fase van de organisatorische en sportieve wederopstanding mogelijk te maken. Daarin zijn we samen geslaagd. Wij bedanken Jeffrey voor zijn inzet en zijn belangrijke aandeel in de mooie sportieve resultaten van het afgelopen jaar en wensen hem veel succes in de toekomst. Wij respecteren Martijn‘s beslissing en waarderen dat hij de komende tijd de continuïteit voor ons nog tijdelijk waarborgt. Wij bedanken hem voor zijn tomeloze inzet en integriteit. Onder zijn leiding zijn er essentiële stappen gezet in de verdere professionalisering van de organisatie. Inmiddels is de zoektocht naar een nieuwe Algemeen Directeur gestart."

Transitie
Joop Janssen: “Om die stip op de horizon te bereiken, hebben wij, de Raad van Commissarissen, gesteund door het Stichting Roda bestuur en de Phoenix groep leden een strategie voor ogen die we in de komende twee maanden verder willen uitwerken, samen met de hele organisatie. Daarbij vragen we ook de steun van onze sponsors en supporters om Roda weer een stapje verder te brengen. Want alleen samen zijn we Roda".

Martijn Wismans, algemeen directeur Roda JC Kerkrade
Joop Janssen, voorzitter Raad van Commissarissen
Geplaatst op: 05-08-2021
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Alle cookies toestaan Alleen noodzakelijke cookies