Gezond in Mijn Streek

Roda JC wil elke dag van waarde zijn voor de regio. Dit doen we op maatschappelijk gebied vanuit het collectief Gezond in Mijn Streek. Met dit collectief zetten we in op een gezondere regio. We nemen met Gezond in Mijn Streek de
verantwoordelijkheid naar onze achterban. Want juist die achterban vertegenwoordigt ons bestaansrecht. Onze overtuiging is dan ook: wanneer het goed gaat met de regio, gaat het goed met Roda JC.

EEN GEZONDE REGIO

Uit onderzoek is gebleken dat onze regio er gemiddeld qua gezondheid minder goed voor staat dan de rest van Nederland. De cijfers zijn zorgwekkend. Het aantal mensen dat in onze regio de gezondheid als (zeer) goed ervaart is 71%. Terwijl
dit cijfer in Nederland een stuk hoger is: 79%. Wat nog meer verontrustend is, laten de statistieken van beweegarmoede zien. Hoeveel mensen bewegen er genoeg? Gemiddeld in Nederland beweegt 50% van de bevolking voldoende. In
Parkstad is dat maar 40%. In onze regio bewegen dus veel mensen te weinig. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de gezondheid. Als voetbalorganisatie wil Roda JC met Gezond in Mijn Streek vooral die beweegarmoede terugdringen. Zowel qua
beweegarmoede als de ervaren gezondheid is onze maatschappelijke ambitie dan ook: het verkleinen van het gat tussen het landelijk gemiddelde en onze regio.SAMEN OPSTAAN & AANPAKKEN
We doen dit niet alleen. Sterker nog, dit willen we heel graag samen doen. Door samen te werken met meerdere organisaties bundelen we elkaars krachten. Zo realiseren we programma‘s en projecten die van grote waarde zijn voor de
kwaliteit van leven in ‘onze streek‘. Doordat we kennis, middelen en ideeën samenvoegen creëren we maximale impact op het gebied van gezondheid. Die samenwerking gaan we dan ook graag aan met
maatschappelijke instanties, (lokale) overheden, scholengemeenschappen en lokale, regionale en landelijke bedrijven. Het verbinden van deze organisaties leidt tot mooie, waardevolle samenwerkingen. Die samenwerkingen leveren zowel voor
de regio als voor de organisaties geweldige resultaten op.

PARTNERS
Roda JC wil en kan niet zonder anderen de regio gezonder maken. Juist daarom willen we samen met bedrijven optrekken vanuit Gezond in Mijn Streek. De personen en bedrijven die samen met ons van waarde willen zijn voor de regio, kunnen
dan ook aansluiten bij het collectief Gezond in Mijn Streek. Als hoofdpartner, partner of supporter van Gezond in Mijn Streek levert u een bijdrage waarmee we de regio gezonder maken. Voor uw bijdrage bieden wij verschillende pakketten aan
die waarde creëren voor uw eigen organisatie.Wilt u meer weten over hoe we samen de regio gezonder kunnen maken? Neem dan contact op met Ard van Peppen via avanpeppen@rodajc.nl of 06-38182413.

Programma'sRODA JC SCHOOLTOER

De Roda JC Schooltoer biedt bassischolieren een volledige beweeglesdag in het Parkstad Limburg Stadion. Enkele onderdelen van deze lesdag: Roda JC Escape Room, Gezonde Quiz, AH XL-lunch en een uur lang gratis naar Jumpsquare. Met de Roda JC Schooltoer bezoeken we
ook de school. Hierin bieden we de Roda JC Pauze aan: een pauze waarin we met sport, spel en voetbal de kinderen weer in beweging krijgen. Als kers op de taart mogen de leerlingen gratis een thuiswedstrijd van Roda JC bezoeken.

RODA JC BUURTCLINIC
Op een buurtplein bieden we wekelijks een gratis voetbal- en beweegclinic aan. Speciaal voor kinderen van 8-14 jaar bieden we laagdrempelig structureel beweegaanbod. Het doel is om sportparticipatie te verhogen. Zo veel mogelijk zoeken we dan ook de verbinding met
omliggende sportverenigingen. Deelnemers krijgen zo toegang tot structureel bewegen, kwalitatieve coaches, spelers van het eerste elftal en thuiswedstrijden van Roda JC.

RODA JC ACTIEF OP LOCATIE
Een voetbal-, beweeg- en sportclinic bieden we ook aan op locatie. Voor meerdere doelgroepen is een clinic op locatie nodig om mensen in structureel in beweging te krijgen. Zo bezoeken we zorginstellingen en andere organisaties met op maat gemaakte beweegaanbod. Ook met
deze clinics stimuleren we beweging en gaan we voor een gezondere regio.

RODA JC WALKING FOOTBALL
Wekelijks voetballen 55-plussers op Kaalheide als deelnemer van Walking Football. Deze wandelende voetbalactiviteit zorgt voor vitaal ouder worden en voor sociale verbinding tussen de deelnemers.

STIMULEREN
Door aan te sluiten bij externe activiteiten en evenementen wil Roda JC zowel deelnemers als organisaties stimuleren om meer te (blijven) bewegen. Waar een organisatie Roda JC wil toevoegen aan een bestaand (beweeg)aanbod, zoeken we graag de toegevoegde waarde. Zo
sloten we onlangs aan bij de trappenmarathon, een evenement georganiseerd door speciaal onderwijs Jan Baptist. De 750 kinderen werden beloond met een speciaal shirt.Heeft u vragen over Gezond in Mijn Streek? Neem dan contact op via gezondinmijnstreek@rodajc.nl.

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Alle cookies toestaan Alleen noodzakelijke cookies